Ψήφισμα Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες