ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΟΤΟΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ