10 χρόνια μετά, οι συνάδελφοί μας της MARFIN ζητούν δικαίωση