6 Σεπτεμβρίου, 2021

Νέο Βιβλίο Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Το νέο Bιβλίο Eργασιακών Σχέσεων συγκεντρώνει, κωδικοποιεί και παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις οικονομικές και θεσμικές διατάξεις που έχουμε κατακτήσει με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

  Κατεβάστε το αρχείο PDF
Διαβάστε περισσότερα »