24ωρη Γενική Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. – ΑΔΕΔΥ στις 7/2/2012