24ωρη Γενική Απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. Τετάρτη 9 Απριλίου 2014