24ωρη Πανελλαδική απεργία 29/6/2009 στις Τράπεζες για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας