3ωρη στάση εργασίας 22/11/2007 – Τέλος συναλλαγών 11.45 πμ