48ωρη Πανελλαδική Παντραπεζική Απεργία Ο.Τ.Ο.Ε. 14&15/12/2010