Εφορευτική Επιτροπή

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή : Εκλογικό Τμήμα Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΤΡΙΤΗ 19.10.2021

Την Τρίτη 19.10 στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπορούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι της Επαρχίας, οι οποίοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στην Αθήνα (π.χ. σεμινάρια, κλπ).

  Κατεβάστε το αρχείο PDF
Διαβάστε περισσότερα »

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – οδηγίες για τη σταυροδοσία ψηφοδελτίων

Η Κ.Ε.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γνωστοποιεί στα μέλη του και σε όλους τους εργαζομένους της Ε.Τ.Ε. ότι στις επικείμενες εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν 18-30 Οκτωβρίου 2021, η σταυροδοσία για κάθε ψηφοδέλτιο είναι η εξής:

  Κατεβάστε το αρχείο PDF
Διαβάστε περισσότερα »

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Εκλογικά τμήματα υπολοίπου Αττικής

Συvάδελφoι,             Η  Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πoυ εκλέχτηκε (μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) από τηv Γεvική Συvέλευση τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ στις 25.9.2021, πρoκειμέvoυ vα

  Κατεβάστε το αρχείο PDF
Διαβάστε περισσότερα »

Αρχαιρεσίες Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 18-30/10/2021

Συvάδελφoι,             Η  Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πoυ εκλέχτηκε (μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) από τηv Γεvική Συvέλευση τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ στις 25.9.2021 πρoκειμέvoυ vα 

  Κατεβάστε το αρχείο PDF
Διαβάστε περισσότερα »