Αγγελίες Αμοιβαίων Μεταθέσεων

Από κατ/μα Αθηνών για κατ/μα Λάρισας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Εργάζομαι στο κατάστημα νέας Ερυθραίας (120) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα του νόμου Λάρισας

Από κατ/μα Θεσ/νίκης για κατ/μα Λάρισας

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: Εργάζομαι στο κατάστημα Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (236) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα στην πόλη στης Λάρισας.