ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ : Υπηρετώ στο κατάστημα Αγ. Γεωργίου Λάρισας (883) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κεντρικό κατάστημα της Λάρισας.