ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Υπηρετώ στο κατάστημα Αιγείρας (229) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για οποιοδήποτε κατάστημα ή υπηρεσία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιά.