ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Υπηρετώ στο κατάστημα Αμπελοκήπων (721) στο Τμήμα Χορηγήσεων και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε καταστήματα ΓΕΡΑΚΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΑΛΛΗΝΗΣ. (Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018)