ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧ. ΨΥΧΙΚΟΥ (614) ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σαββαϊδης Κώστας: Εργάζομαι στο Επιχ. Κατ/μα Ψυχικού (614) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε υπηρεσία στην (975 ή 946).