ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ : Υπηρετώ στο κατάστημα Καλλιθέας (137) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Οδ. Θ. Σοφούλη (063), Αμφιθέας (668), Οδ. Αλκυόνης Π. Φαλήρου (729).