ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: Εργάζομαι στο κατάστημα Καμινίων (195) της διεύθυνσης Ι3  και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα στην περιοχή των Αθηνών