ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ή ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταλάκη Τριανταφυλλιά : Υπηρετώ στο κατάστημα Καρπάθου (387) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Αθηνών ή Πειραιά.