ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ : ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ [118] ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ [426]