ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΒΑΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Λ. Θησέως και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα των Ν. Προαστίων (Βούλας, Γλυφάδας, Βουλιαγμένης).