ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΛΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ : Εργάζομαι στο κατάστημα Μενιδίου (091) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα της ευρύτερης περιοχής Πετρούπολης – Ιλίου