ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ : Εργάζομαι σε κατάστημα του Νομού Ηλείας και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα ή Διεύθυνση της Θεσσαλίας.