ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ

Σπυριδάκος Αναστάσιος : Υπηρετώ στο κατάστημα Ορεστιάδας (440) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για κατάστημα Κομοτηνής ή Ξάνθης.