ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Υπηρετώ στο κατάστημα Σεπολίων(046) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για το κατάστημα Ανω Πατησίων (109) ή Περιστερίου (164) ή της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών.