ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΙ.1

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ : Υπηρετώ στο κατάστημα Χαλανδρίου (178) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για Κατάστημα της Περιφέρειας ΙΙ.1