ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΙ.1