ΑΠΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (630) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ