ΑΠΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΕ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Υπηρετώ στην Διεύθυνση Κεντροποιημένων Εργασιών (038) στη Λ. Συγγρού 377 και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για το κτίριο της Ε.Τ.Ε. στον Γέρακα (Οδ. Γαργηττού 86).