Από κατάστημα Ίου για κατάστημα Ρόδου

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργάζομαι ως ταμίας και υπάλληλος εξυπηρέτησης Ιδιωτών στο Κατάστημα Ίου (360) Κυκλάδων και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση/μετακίνηση προς Κατάστημα της Ρόδου (είτε Κατάστημα Ρόδου (461) είτε Παλαιάς Αγοράς Ρόδου (297) είτε Ανάληψης Ρόδου (820)).