Από κατάστημα Αθηνών για κατάστημα Εβρου

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Εργάζομαι στο κατάστημα Επιχειρηματικό Ψυχικού (614) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα του νομού Έβρου.