Από κατάστημα Μυκόνου για κατάστημα Ναυπλίου ή Άργους

ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ: Εργάζομαι στο κατάστημα Μυκόνου (416) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση στο κατάστημα Ναυπλίου (427) ή Άργους (314)