Από κατάστημα Μυκόνου για κατάστημα Ναυπλίου ή Άργους