Από κατάστημα Πάρου (455) σε κατάστημα ή υπηρεσία στην Αθήνα

Σαραντοπούλου Πολυξένη: Εργάζομαι στο κατάστημα Πάρου (455) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα ή υπηρεσία στην Αθήνα. (Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018)