Από κατάστημα Σκύρου για καταστήματα Θήβας, Χαϊνά Χαλκίδας ή Σχηματαρίου

ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Εργάζομαι στο κατάστημα Σκύρου (807) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε ένα από τα καταστήματα Θήβας (350), Χαϊνά Χαλκίδας (266) ή Σχηματαρίου (272).