Από κατ/μα Άμφισσας για κατ/μα Αθηνών

ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εργάζομαι στο κατάστημα Άμφισσας (312) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για οποιοδήποτε κατάστημα ή υπηρεσία στην Αθήνα