Από κατ/μα Αμπελοκήπων σε κατ/μα της Κέρκυρας

ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ : Εργάζομαι στο κατ/μα Αμπελοκήπων (721) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα στην πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ.