Από κατ/μα Αρναίας για κατ/μα Θεσ/νικης

Ξουγγιά Αργυρώ : Εργάζομαι στο κατάστημα Αρναίας (326) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης