Από κατ/μα Αταλάντης για κατ/μα Αττικής

Σπανός Χρήστος : Εργάζομαι στο κατάστημα Αταλάντης (317) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε οποιοδήποτε Κατάστημα ή Υπηρεσία της Αττικής.