Από κατ/μα Ζωγράφου για κατ/ματα Γέρακα, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης

ΜΠΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Υπηρετώ στο κατάστημα Zωγράφου (123) στο Τμήμα Χορηγήσεων (Προϊστάμενος) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε καταστήματα ΓΕΡΑΚΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΑΛΛΗΝΗΣ.