Από κατ/μα Θεσ/νίκης για κατ/μα Λάρισας

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: Εργάζομαι στο κατάστημα Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (236) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα στην πόλη στης Λάρισας.