Από κατ/μα Λ.Θησέως (724) για κατ/μα κέντρου Αθηνών

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Εργάζομαι στο κατάστημα Λ.Θησέως (724) στις Τζιτζιφιές και επιθυμώ μετάθεση σε κάποιο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.