Από κατ/μα Ν.Καλλικράτειας για κατ/μα Ν. Μουδανιών

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ : Εργάζομαι στο κατ/μα Ν. Καλλικράτειας και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση αποκλειστικά για το κατ/μα Ν. Μουδανιών.