Από κατ/μα Οδ. Αγ. Δημητρίου για κατ/μα Ιωαννίνων

ΣΤΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ : Εργάζομαι στο κατάστημα Οδ. Αγ. Δημητρίου (216) και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάθεση σε κατάστημα στην πόλη των Ιωαννίνων.