Από το κατ/μα Νίκαιας για κατ/μα Άνω Λιοσίων

ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: Εργάζομαι στο κατάστημα Νίκαιας (193) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από το κατάστημα Άνω Λιοσίων (074).