ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 – ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε.