ΤΕΥΧΟΣ 119 (213) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1951 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ