ΤΕΥΧΟΣ 120 (214) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1951 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ ΣΥΕΤΕ