ΤΕΥΧΟΣ 121 (215) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1952 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΣΥΕΤΕ