ΤΕΥΧΟΣ 122 (216) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1952 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ