ΤΕΥΧΟΣ 123 (217) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1952 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΕΤΕ