ΤΕΥΧΟΣ 124 (218) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1952 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ ΣΥΕΤΕ