ΤΕΥΧΟΣ 149 (243) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1955 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕ ΣΥΕΤΕ